Moravská vlajka – reakce představitelů samospráv

VELKÉ OPATOVICE (okres Blansko)

Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta města a zastupitel Jihomoravského kraje

„I když jsme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si to připomínat. Proto jsme se k akci za vyvěšení moravské vlajky na den sv. Cyrila a Metoděje – duchovních patronů Moravy připojili. Provozujeme Moravské kartografické centrum, v němž je vystavena historická plastická mapa Moravy. Moravskou vlajku na budově centra vyvěsíme trvale.“

UNIČOV (okres Olomouc)

Bc. Dalibor Horák, starosta města

„Rada města Uničova podpořila iniciativu MNO pravidelným vyvěšováním moravské zemské vlajky dne 5. ČERVENCE (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 28. ŘÍJNA (Den vzniku samostatného československého státu i Den svatořečení moravského knížete Rastislava pravoslavnou církví).“

ÚJEZD U BRNA (okres Brno-venkov)

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města a biskup slovenský Církve československé husitské

„Jsem historik, který z oboru dějin má velký doktorát. Neříkám to proto, abych vysvětlil čitatelům míru svého vzdělání, ale jako důvod, proč se k dané věci vyjadřuji. Bezpochyby Morava jako území byla markrabstvím, které mělo stejný význam jako České království. Velice často bylo také rodovým řešením, že mladší bratr českého krále se stával markrabětem. Vidíme tuto skutečnost na Přemyslovcích, ale i na Lucemburcích, kupř. Jošt Lucemburský se stal římským králem. Území Moravy má bezpochyby svůj typ folkloru, svůj typ staveb, svůj typ celé historické kultury. Proto dnes v čase evropské globalizace je nutné podtrhnout některou rozdílnost, abychom se nestali unifikovanými územími jednotné Evropy. Jsem rád, že jsem Moravan. Jsem také rád, když se historicky symbolem vlajky určí dané území. Nemá to nic společného s nacionalismem, i když národní hrdost může být někdy mylně vydávána za tento nešvar.“

UHERSKÝ BROD (okres Uherské Hradiště)

Patrik Kunčar, starosta města

„Město se k akci vyvěšení moravské vlajky připojilo z důvodu posílení moravského národního povědomí. Morava jako nedílná součást České republiky si uvědomuje své kořeny a my bychom byli rádi, aby se na tyto kořeny nezapomínalo ani jinde. Z historického odkazu Velké Moravy vycházejí celé dějiny naší země. Také při sčítání lidu byli lidé vyzývání k určení moravské národnosti a nebylo to chápáno nacionalisticky.“

ŠTĚPÁNOV (okres Olomouc)

Jiří Běhal, starosta obce

„Iniciativy Moravské národní obce pokládáme za velmi prospěšné především proto, že připomínají významné historické události, na které se často v dnešní uspěchané době zapomíná a pomáhají posilovat hrdost občanů k našemu státu a moravské národnosti.“

ŠTĚMĚCHY (okres Třebíč)

Marie Báňová, starostka obce

„Jsem Moravanka tělem i duší a Moravu je třeba podporovat. K iniciativě se připojujeme.“

ŘIKONÍN (okres Brno-venkov)

Jaroslav Hladík, starosta obce

„Co se týče Moravy, mám Moravu rád a pro ni mi tluče srdce.“

PASOHLÁVKY (okres Brno-venkov)

Tomáš Ingr, starosta obce

„Vyvěšení vlajky schválilo opět vedení obce. Pevně doufáme, že se k této akci, připomínající naši historii, přidají i další obce Mikulovska.“

OLEŠNICE NA MORAVĚ (okres Blansko)

Paedr. Zdeněk Peša, starosta města

„U nás v Olešnici pořádáme na svátek svatého Cyrila a Metoděje již osm roků naše městské oslavy. Zapojují se do nich všechny místní spolky a jsou pro nás významnou událostí. Moravskou vlajku nyní vyvěsíme jako připomínku toho, že věrozvěstové přišli na Moravu, působili na ní a zanechali tu svůj odkaz. Zatímco obecní prapor pro nás symbolizuje sounáležitost s naší obcí, moravská vlajka je symbolem toho, že Olešnice je součástí Moravy coby historické země, k čemuž se hlásíme.“

OSTROVAČICE (okres Brno-venkov)

Ing. Tomáš Hájek, starosta městysu

„Dobrý den, dovolte, abych Vám oznámil, že městys Ostrovačice se od letošního roku připojí k vyvěšování moravské vlajky na své radnici v den svátku Slovanských věrozvěstů. O této aktivitě uvažuji již delší dobu, ale dopis, který jsem od Vás dnes obdržel byl tím správným impulsem k objednání vlajky a jejímu vyvěšení. Ostrovačice (okres Brno-venkov) tedy můžete zařadit do své interaktivní mapy, vlajka zde určitě viset bude! Připojíme se tak oficiálně k aktivitě pana Nedbálka, který vlajky již několik let vyvěšuje před svou místní restaurací.“

NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ (okres Žďár nad Sázavou)

Václav Pohanka, starosta obce

„Sděluji Vám tímto jednohlasné stanovisko zastupitelstva obce Nová Ves u Nového Města na Moravě z jeho 13. zasedání, konaného 8. března 2012 o vyvěšení moravské národní vlajky v den státního svátku sv. Cyrila a Metoděje. Moravskou národní vlajku vyvěsíme letos i v letech následujících.“

MIKULOVICE (okres Znojmo)

Karel Kříž, starosta městyse

„My Moravané, bychom se měli k Moravě hlásit, je se u nás o co opřít. Vyvěšením vlajky se dostává do povědomí našich občanů moravská hrdost. Městys Mikulovice se připojuje k iniciativě Moravské národní obce a vlajku na budovu úřadu vyvěsí právě ve dnech, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.“

MIKULOV (okres Břeclav)

Rostislav Koštial, starosta města

„Město vlajku vyvěsí stejně jako loni. Budeme jednat o tom, jakou muzejní expozici při této příležitosti otevřeme, popřípadě jakou kulturní akci uspořádáme.“

MIKULČICE (okres Hodonín)

Josef Helešic, starosta obce

„Žijeme v tomto regionu a jsme s ním pevně spjati, stejně jako s jeho historií. Máme velkomoravské hradiště Valy, které nám ji připomíná. To moravanství v nás je, stejně jako bylo v našich předcích. Prostě v nás musí být. Hovořím o zdravém a pozitivně laděném moravském cítění, které nemá absolutně nic společného s šovinismem.“

KUŘIM (okres Brno-venkov)

Ing. Drago Sukalovský, starosta města

„Celá rada města byla jednohlasně pro. Akce se nám líbí. Dnešní rozhodnutí o účasti na vyvěšování moravské vlajky neplatí jen pro letošní rok, ale i pro další ročníky akce.“

IVANČICE (okres Brno-venkov)

MUDr. Vojtěch Adam, starosta města, poslanec Poslanecké sněmovny ČR a zastupitel Jihomoravského kraje

„Moravskou vlajku vnímám jako symbol, jako symbol sounáležitosti s určitým regionem a jeho historií, jako symbol přihlášení se k historické identitě. Je správné si připomínat své kořeny a vyvěšením vlajky připomenout třeba i to, že se na Moravě narodily mnohé významné osobnosti, jako u nás malíř Alfons Mucha nebo herec Vladimír Menšík.“

BRNO (okres Brno-město)

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

„Vyvěšením moravské vlajky na Nové radnici se Brno symbolicky připojuje k aktivitě Moravské národní obce, která letos pořádá již třetí ročník. Nejedná se z naší strany o nějaký patetický nacionalismus, ale naopak o připomenutí si moravské historie, kultury a folklóru, který je zde na Moravě velice bohatý a různorodý. A kde jinde by měla viset Moravská vlajka, když ne v Brně, v hlavním městě Moravy.“

BRNO – Jihomoravské hejtmanství (okres Brno-město)

JUDr. Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny ČR, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR

„Samozřejmě, že opět jako hrdý jihomoravský hejtman a patriot na historické budově krajského úřadu vyvěsím moravskou vlajku.“ Moravská vlajka na hrobě Jana Ámose Komenského v nizozemském Naardenu, 1. května 2011.

Reakce z Čech

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM (okres Liberec)

Pavel Novotný, starosta obce

„Už dříve jsme měli v naší obci úzkou spolupráci s Moravou. Iniciativu chápeme jako úsilí o spravedlivý náhled na historii obou národů a obě historická území. Nic špatného na tom opravdu nevidím. Je to podpora sebeurčení Moravanů, ale i ostatních národností. A když se může vyvěšovat vlajka pro Tibet, proč ne pro Moravu?“

Reakce ze Slovenska

CÍFER (okres Trnava)

Mgr. Maroš Sagan, Ph.D., starosta obce

„Dňa 5. 7. 2012 u nás na budove obecného úradu obce Cífer bola vyvesená vlajka Moravy. Vyvesenie moravskej vlajky vnímame ako akt podpory úsilia Moravákov o zviditeľňovanie jedinečnosti a historickej osobitosti Moravy. Morava a jej obyvatelia sú na Slovensku vnímaní veľmi pozitívne, pričom panuje všeobecný názor, že Moraváci sú Slovákom bližší ako Česi, a to predovšetkým vďaka svojej srdečnejšej a emotívnejšej mentalite. Vďaka našej družobnej spolupráci s obcou Telnice u Brna máme aj my možnosť spoznávať krásy Moravy a jej ľudí. Prajem všetko dobré.“

© Moravská národní obec, 2013 - 2024