Moravské barvy, prapory a vlajky – obrazové zdroje

Moravské barvy, prapory a vlajky - obrazové zdroje

Prapor Moravy 1883 Obr. 1 /1883/

Rakousko-Uhersko – Prapory a barvy korunních zemí – Morava

Oesterreich-Ungarn – Fahnen und Farben der Kronländer – Mähren

Friedrich Heyer von ROSENFELD: Die See-Flaggen, National- und Provinzial-Fahnen sowie Cocarden aller Länder nach offiziellen Quellen zusammengestellt und bearbeitet von Friedrich Heyer von Rosenfeld, Wien 1883, Tafel XVI.
Zemské barvy Moravy 1885 Obr. 2 /1885/

Moravské markrabství – Zemské barvy

Markgrafschaft Mähren – Landesfarben

Karl LIND: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Wien 1885, [Tafel XV].
Vlajky a prapory - Morava 1895 Obr. 3 /1895/

Rakousko-Uhersko – Vlajky a prapory – Morava

Oesterreich-Ungarn – Flaggen und Fahnen – Mähren

Hugo Gerard STRÖHL: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen der Kronländer und der ungarischen Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein, Wien 1895, Tafel XX.
Zemský znak a zemské barvy Moravy 1900 Obr. 4 /1900/

Zemský znak a zemské barvy Moravy

Landes-Wappen und Landes-Farben v Mähren

Wilhelm KNORR: Postkarte, Brünn – Seehöhe 220 m – 95 000 Einw (1890). Barevná litografie z r. 1900.
Zemské barvy Moravy 1923 Obr. 5 /1923/

Zemské barvy – Rakousko-Uhersko a jeho korunní země před světovou válkou – Morava

Landesfarben – Oesterreich-Ungarn und seiner Kronländer vor dem Weltkrieg – Mähren

Moritz RUHL: Die Flaggen der Kriegs- und Handels-Marinen aller Staaten der Erde – Nebst den Signalflaggen, den Landesfarben der europäischen Staaten und der schweizer Cantone, den ehemaligen Landesfarben der deutschen Staaten und der preußischen Provinzen, sowie Oesterreich-Ungarns und seiner Kronländer vor dem Weltkrieg, Leipzig 1923, str. 16.
Prapor Moravy 1928 Obr. 6 /1928/

Prapory Rakouska-Uherska před 1914 – Morava

Fahnen Österreich-Ungarns vor 1914 – Mähren

ABADIE: Flaggen und Wappen der Welt, Wien 1928, Tafel 65.

Moravská vlajka v učebnicích

Moravská vlajka Obr. 7 /2011/

Moravská vlajka

KAPITOLA: Rozpad Československa – konec federace nenásilnou cestou

František PARKAN / Tomáš MIKESKA / Markéta PARKANOVÁ: Dějepis 9 – Moderní doba – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2011, str. 139, [obr. 3].
Vlajka Moravy Obr. 8 /2012/

Vlajka Moravy

KAPITOLA: Morava v Evropě (od roku 2004)

Ondřej HÝSEK / Lukáš Hadwiger ZÁMEČNÍK / Anna HÝSKOVÁ: Morava – dějiny země uprostřed Evropy – učebnice pro střední školy / víceletá gymnázia a žáky druhého stupně ZŠ k obohacení základního učiva, Gymnázium Integra, Brno 2012, str. 323.
© Moravská národní obec, 2013 - 2024